Знам’янська міська територіальна громада

Кропивницький район

Юридичний відділ

12 Юридичний відділ
 м.Знам”янка, вул. Михайла Грушевського,19, каб. №21

начальник відділу – Данільченко Юрій Володимирович
 
головний спеціаліст відділу – Буріко Олена Анатоліївна
 
головний спеціаліст юридичного відділу – Білоголовий Володимир Георгійович
 
контактний телефон: 2-19-04
 
електронна адреса: - jureznam@zn-rada.gov.ua

Положення про відділ

До дня прав людини

«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах», – цією статтею починається Загальна декларація прав людини. 10 грудня світ відзначає день народження одного із найважливіших документів людства.

Саме цього дня у 1948 році декларацію ухвалила Організація Об’єднаних Націй. Міжнародний акт проголошує рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті тощо. За виразом папи Івана Павла II декларація є «одним із вищих виразів людського сумління нашого часу».
У преамбулі до Декларації прав людини Генеральна асамблея ООН проголошує «Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією».
Декларація стала основою для двох пактів ООН про права людини: Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права.
Конституція України у ст. 3 проголосила людину, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю та зазначила, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Перелік прав і свобод людини і громадянина, закріплених в другому розділі Конституції України, є надзвичайно широким та майже усі статті в цьому розділі тою чи іншої мірою відображають зміст найважливіших міжнародно-правових актів в цій галузі.
Права і свободи особи можуть встановлюватися й іншими, крім Конституції, Законами України, підзаконними нормативно-правовим актами, деталізуючи їх загальне формулювання.
Реалізація передбачених законом прав є передумовою існування права, адже без цього воно втрачає свій соціальний зміст. Будь-яку особу більше цікавить реалізація її прав, аніж їх формальне декларативне існування.
Проблеми реалізації та захисту прав пов’язані з найважливішими сферами сучасних наукових досліджень. Починаючи зі вчень стародавніх мислителів і до наших часів, філософи, соціологи, політики, правознавці намагалися осягнути їх сутність та зміст, окреслити історичні та сучасні параметри, необхідні для практичного забезпечення прав і свобод людини.
Захист є однією із найбільш важливих та ефективних гарантій існування суб’єктивного права. Слід звернути увагу, що здійснюючи свої права, особа повинна зважати на те, що навколо неї також існують люди, які є носіями аналогічних прав, які так само визнаються і охороняються законом. Завжди слід пам’ятати принцип «мої права закінчуються там, де починаються права іншого».
Ефективність і своєчасність захисту суб’єктивних прав залежить від того, чи має особа як носій відповідного суб’єктивного права можливість реалізувати своє повноваження щодо його захисту з моменту порушення, невизнання або оспорювання цього права. Фундаментальні засади захисту суб’єктивних прав містяться у Конституції України, відповідно до ч. 3 ст. 8 якої звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується.
Крім цього, гарантується право на судовий захист, що передбачено ст.55 Конституції України, згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному гарантується  захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їхні права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші утиски прав і свобод. Також, зазначеною статтею кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Окремо від системи національних судових інстанцій слід відмітити юрисдикцію Європейського суду з прав людини. Його унікальний вплив на будь-яку національну систему правосуддя полягає в тому, що Європейський суд виробляє стандарти захисту прав людини, які впливають на правові системи практично всіх держав Європи і, зокрема, на національне законодавство і процесуальну практику в кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві, стан іноземних громадян, права преси і свободу слова тощо. Робота Європейського Суду побудована на принципі субсидіарності, згідно з яким головна роль захисту прав людини, що закріплені в Конвенції прав людини і основоположних свобод, належить національним системам держав-учасниць і, перш за все, їх судовим органам. Національні суди можуть і повинні застосовувати положення Конвенції у своїй практиці та ефективно захищати від їх порушень.
Слід, також, зазначити про те, що у певних випадках законодавець передбачає можливість відмови певних органів чи осіб від добровільного та негайного поновлення порушених прав. У такому разі особа має право звернутися до суду з вимогою про поновлення її порушеного права чи вимагати відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.

У статті  використано інформацію з сайтів  khpg.org та  ouzkmr.gov.ua

Юридичний відділ виконавчого комітету Знам’янської 
міської ради

 

13 Травня, 2021 р., 08:56
Переважна більшість українців користується не індивідуальним, а  громадським транспортом. І тут потрібно усвідомлювати, що громадський транспорт – це не для когось, а для всіх нас. На те він і громадський. Щодня користуючись тим чи іншим видом громадського транспорту, мало хто з нас замислюється над тим, що можна робити під час поїздки, а що категорично заборонено, на що ми як пасажири маємо право, а що зобов’язані робити, щоб поїздка була безпечною і для нас, і для інших пасажирів. Про це розповідає фахівчиня 
13 Травня, 2021 р., 08:56
Переважна більшість українців користується не індивідуальним, а  громадським транспортом. І тут потрібно усвідомлювати, що громадський транспорт – це не для когось, а для всіх нас. На те він і громадський. Щодня користуючись тим чи іншим видом громадського транспорту, мало хто з нас замислюється над тим, що можна робити під час поїздки, а що категорично заборонено, на що ми як пасажири маємо право, а що зобов’язані робити, щоб поїздка була безпечною і для нас, і для інших пасажирів. Про це розповідає фахівчиня 
06 Травня, 2021 р., 15:53
Кожен житель України має право безкоштовно отримати юридичну консультацію, правову інформацію   – безоплатну первинну правову допомогу. Але є питання, які неможливо вирішити лише за допомогою консультацій і роз’яснень.
05 Травня, 2021 р., 14:47
Для того, щоб взяти мікрокредит в мікрофінансовій організації, необхідно лише зареєструватись на сайті МФО і внести всі необхідні дані. Процес недовгий та нескладний, тому цим все більше користуються недобросовісні особи ?  шахраї. То, що ж робити, якщо шахрай взяв онлайн-кредит на ваше ім’я  Про це розповідає фахівчиня 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень