Знам’янська територіальна громада

Кропивницький район

Соціальна сфера

http://zn-upszn.at.ua

 

Роз’яснення щодо гарантій соціального захисту військовозобов’язаних, призваних на військову службу

Згідно ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими ч. 3 та 4 ст. 119 КЗпП.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до ч. 3 та 4 ст. 119 КЗпП.

В Україні особливий період ведений в дію з 17 березня 2014 року і до цього моменту не припинявся, такого висновку дійшов Верховний Суд України при вирішенні спорів між працівниками та роботодавцями щодо відмови останнього поновити їх на роботі та відшкодувати розмір заробітку за весь час вимушеного прогулу, а саме час перебування на військовій службі.

Як визначено Верховним судом України у постанові від 25.04.2018 р. №205/1993/17-ц «особливий період діє в Україні від 17 березня 2014 року, після оприлюднення Указу Президента України від 17 березня 2014 року №303/2014 «Про часткову мобілізацію». Президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав».

Згідно висновку Верховного суду України, викладеного у постанові №727/2187/16-ц від 14.02.2018 р. «за загальними вимогами вказаних вище норм матеріального права гарантії, передбачені частиною третьою статті 119 КЗпП України та частиною другою статті 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), поширюються на громадян України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану».

Навіть якщо працівник сам просив роботодавця звільнити його у зв’язку із вступом на військову служу і написав відповідну заяву, це не матиме ніякого значення, оскільки у судах така заява не враховуватиметься. Для прикладу, в постанові Верховного суду України №211/1546/16-ц зазначено, що «доводи заявника про те, що позивачем особисто написано заяву про звільнення з посади у зв'язку із призовом до Збройних Сил України, не заслуговують на увагу, оскільки звільнення на підставі пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України не можна розглядати як звільненням за ініціативою працівника. Трудовим законодавством таку підставу припинення трудових відносин віднесено до переліку окремих правових підстав припинення трудового договору, а отже наявність заяви працівника у такій ситуації не має правового значення, не свідчить про правомірність здійсненого звільнення».

В іншій постанові Верховного суду України №727/2187/16-ц зазначається, що «заява позивача про звільнення відповідно до пункту 3 частини першої статті 36 КЗпП України не має правового значення, оскільки наведеними вище нормами матеріального права законодавцем встановлено обмеження щодо звільнення працівників, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

Верховним судом України при ухваленні постанов враховується і рішення Ради Національної безпеки та оборони України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України», введене в дію Указом Президента України від 02.03.2014 р. №189/2014 (надалі – Рішення РНБО про заходи національної безпеки), яким констатовано виникнення кризової ситуації, яка загрожує національній безпеці України та вимагає необхідності вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості державних кордонів України, недопущення втручання в її внутрішні справи.

Відповідно примітці до ст. 4 Закону України «Про Раду Національної безпеки та оборони України» кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні.

Таким чином, громадяни України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці мають право на гарантії, передбачені ч. 3 та 4 ст. 119 КЗпП.

Звільнення роботодавцем таких громадян на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП після введення в Україні особливого періоду та Рішення РНБО про заходи національної безпеки без збереження за ними місця роботи, посади і середнього заробітку є протиправним.

Мобілізованим працівникам нараховується компенсація в межах середнього заробітку, який розраховується, враховуючи заробітну плату за попередні два місяці.

Не проводити виплати середнього заробітку підприємство не має права, оскільки невиплата фактично буде прирівнюватися до затримки виплати заробітної плати. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так, і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Постановою КМУ від 12.08.2015 р. №587 затверджено Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу. Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову. Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.

Також місце роботи, посада і середній заробіток зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми. Такі гарантії зберігаються до наступного дня після того, як їх взяли на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після звільнення з військової служби,  у разі закінчення ними лікування в медичних закладах, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. Слід зазначити, що за порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу»«Про альтернативну (невійськову) службу»«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ й організацій незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. 265 КЗпП недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у 10-ти кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

Про посилення контролю та забезпечення координації невідкладних заходів із детінізації заробітної плати         

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №34517/1/1-18 «Про посилення контролю та забезпечення координації невідкладних заходів із детінізації заробітної плати» виконкомом Знам’янської міської ради вжиті наступні заходи.

Станом на 01.09.2018 року відбулося 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на якому були заслухані звіти керівників про проведену роботу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та керівники підприємств, на яких збільшилася  кількість працівників з ознакою «неповний робочий час», всього 78 осіб.

Протягом січня-серпня 2018 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 136 суб’єктів господарської діяльності міста. Обстеження здійснювались шляхом запрошення та заслуховування керівників СГД на засіданнях робочої групи, обстеження СГД робочою групою та вивчення стану справ по дотриманню трудового законодавства. Виявлено 19 «тіньових» робочих місць,  в т.ч. за серпень – 0, легалізовано 180 робочих місць.

Додаткові надходження до ПФУ станом на 01.09.2018 року склали 226,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок легалізації – 197,1 тис.грн.; за рахунок підвищення заробітної плати –  29,2 тис. грн.

З метою забезпечення виплати заробітної плати на рівні не менше законодавчо встановленого мінімального розміру (3723грн.), підвищення рівня середньомісячної заробітної плати, диференціації розміру заробітної плати в залежності від складності виконуваної працівником роботи, своєчасної виплати заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці підготовлені та проведені 4 засідання  міської  комісії  з  питань погашення  заборгованості  із  заробітної  плати, пенсій, стипендій та  інших  соціальних  виплат, на які було запрошено та заслухано  57  керівників підприємств та фізичних осіб - підприємців.

Розмір середньомісячної заробітної плати по місту за ІІ квартал 2018 року склав 8771грн., темп росту до відповідного періоду минулого року – 127,3%. 

Щодо посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи

           
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.04.2018 року №15632/1/1-18 «Щодо посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи» виконком Знам’янської міської ради надає наступну інформацію.

Під час обстежень суб’єктів господарювання членами міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (протягом звітного періоду обстежено 136 суб’єктів господарської діяльності міста) проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями та найманими працівниками стосовно вимог  чинного трудового законодавства щодо необхідності оформлення трудових відносин з найманими працівниками, своєчасного укладення трудових договорів та повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу, недопущення працівника до роботи без оформлення трудових відносин; про підвищення відповідальності роботодавців за порушення трудового законодавства, про розмір штрафних санкцій у випадку виявлення порушень. Протягом січня-серпня було розповсюджено 435 рекламних буклетів щодо «тіньової» зайнятості, її негативних наслідків та відповідальності роботодавців; 736 рекламних буклетів про переваги офіційного працевлаштування; про ризики для громадян, які погоджуються працювати без оформлення трудових відносин; про заходи впливу та притягнення до відповідальності роботодавців за використання не задекларованої найманої праці; 178 пам’яток «Легалізація трудових відносин. Про наболіле».

Станом на 01.09.2018 року відбулося 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на якому були заслухані звіти керівників про проведену роботу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та керівники підприємств, на яких збільшилася  кількість працівників з ознакою «неповний робочий час», всього 78 осіб.

Проведено 55 семінарів на підприємствах, установах, організаціях з питань легалізації трудової зайнятості; 31 семінар на тему «Легальна зайнятість». 

Питання «тіньової» зайнятості та роз’яснення трудового законодавства висвітлювалися на сторінках газети «Знам’янські вісті», на веб-сайтах Знам’янського міськвиконкому та управління соціального захисту населення 12 разів.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора