Знам’янська міська територіальна громада

Кропивницький район

Охорона здоров’я

12

Відділ охорони здоров’я
 вул. МихайлаГрушевського, 19 
E-mail – health@znam.gov.ua 

Начальник – Іваськів Тетяна Анатоліївна 
головний спеціаліст – Теличко Тетяна Миколаївна

Протокол №1 засідання комісії щодо визначення претендентів до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.ВЛисенка» Знам’янської міської ради м. Знам’янка 23.04.2021 р

Розпорядження від 05 квітня 2021 року  № 228-к "Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та формування конкурсної комісії"

Розпорядження від 27 квітня 2021 року  № 228-к "Про затвердження складу конкурсної комісії"

Протокол №1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора лікарні від 19.05.2021 року

Протокол №2 засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора лікарні від 30.06.2021 року

Протокол №3 засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора лікарні від 14.07.2021 року

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради (далі – Підприємство).
Правові підстави оголошення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 82-ої сесії Знам’янської міської ради 7-го скликання від 26 грудня 2019 року № 2296 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради шляхом перетворення комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та затвердження його Статуту», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,   постанова КМУ від 22.07.2020 року №637 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 «Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради,  розпорядження міського голови від  5 квітня 2021 року №228-к «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та формування конкурсної комісії», розпорядження міського голови від 27 квітня 2021 року № 288-к «Про затвердження складу конкурсної комісії».  
Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 27400, Кіровоградська область, місто Знам’янка, вулиця Михайла Грушевського, 15.
Основні напрями діяльності Підприємства: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.
Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради – є закладом охорони здоров’я, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.
Основні напрями, мета та предмет діяльності визначені у Статуті. Зі Статутом підприємства, структурою та кошторисними призначеннями для фінансового забезпечення діяльності закладу можна ознайомитися у доданих до цього оголошення документах.
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 27 травня 2021 року.
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 25 червня 2021 року до 17:00 год.
Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, каб. №5 (відділ загальний, контролю та роботи із зверненнями громадян).
Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (5233)7-45-45, e-mail: kadru@zn-rada.gov.ua, mznam@zn-rada.gov.ua. 
Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається); 
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (в тому числі розробити структуру та штатну чисельність Закладу, економічний розрахунок розвитку Закладу);
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів, термін дії - 30 календарних днів з моменту видачі);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: 
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.
Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
-    план реформування закладу протягом одного року;
-    заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
-    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
-    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792.
Інші умови керівника закладу: забезпечення службовим житлом (за необхідності).
Дата проведення конкурсу:
30 червня 2021 року о 9.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Місце проведення конкурсу та адреса: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, зал засідань міської ради.

Статут КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради 
Структура КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради 
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради на 2021 рік 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.05.2018  № 933 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я» 
Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства 

Статут КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради
Структура КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради 
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради на 2021 рік
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.05.2018  № 933 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я» 
Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства 

 

Дата проведення конкурсу:

30 червня 2021 року об 11.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Місце проведення конкурсу та адреса: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, зал засідань міської ради.

 

Оголошення про початок формування конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради

Відповідно до розпорядження міського голови від 05.04. 2021 року № 228-к «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та формування конкурсної комісії», керуючись частиною дев’ятою статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішенням 82-ої сесії Знам’янської міської ради 7-го скликання від 26 грудня 2019 року № 2296 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради шляхом перетворення комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та затвердження його Статуту», Порядком проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затвердженого рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316, враховуючи розпорядження міського голови від 08 лютого 2021 року №69-к «Про скасування проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради» виконавчий комітет Знам’янської міської ради (далі – орган управління) оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради.
До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради входять у рівній кількості:
- три представника органу управління;
- представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.
          Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
-    наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
-    накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
-    наявність конфлікту інтересів.
Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.
До листа додається:
-    заява із зазначенням пунктів Статуту (Положення), які свідчать про відповідність громадської організації вимогам постанови КМУ від 27.12.2017 №1094;
-    документи, що підтверджують реєстрацію громадського об’єднання;
-    копія чинного Статуту, завіреного в установленому порядку;
-    рішення повноважного органу щодо делегування представника.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до органу управління за адресою: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19 каб. № 4 протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.
Дата початку формування конкурсної комісії – 5 квітня 2021 року. Документи приймаються по 19 квітня 2021 року.
За довідками звертатися до каб. № 4 або на електронну адресу kadru@zn-rada.gov.ua. 

 

 

 

 

Протокол №3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка" Знам'янської міської ради від 19.03.2020 року

Протокол №2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка" Знам'янської міської ради від 04-16.03.2020 року

Протокол №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства "Знам'янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка" Знам'янської міської ради від 05.02.2020 року

Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та затвердити її персональний склад 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради (далі – Підприємство).

Правові підстави оголошення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 82-ої сесії Знам’янської міської ради 7-го скликання від 26 грудня 2019 року № 2296 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради шляхом перетворення комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та затвердження його Статуту», Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316, розпорядження міського голови від 15 січня 2020 року № 14-к «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та формування конкурсної комісії», розпорядження міського голови від 03 лютого 2020 року №51-к «Про затвердження складу конкурсної комісії».


Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 27400, Кіровоградська область, місто Знам’янка, вулиця Михайла Грушевського, 15.

Основні напрями діяльності Підприємства: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради – є закладом охорони здоров’я, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основні напрями, мета та предмет діяльності визначені у Статуті. Зі Статутом підприємства, структурою та кошторисними призначеннями для фінансового забезпечення діяльності закладу можна ознайомитися у доданих до цього оголошення документах.
Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 07 лютого 2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 02 березня 2020 року до 17:00 год.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, каб. №5 (відділ загальний, контролю та роботи із зверненнями громадян).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (5233)2-20-82, e-mail: kadru@zn-rada.gov.ua, mznam@zn-rada.gov.ua. 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316 (додається);
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (в тому числі розробити структуру та штатну чисельність Закладу, економічний розрахунок розвитку Закладу);
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів, термін дії - 30 календарних днів з моменту видачі);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316 (додається);
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 27 грудня 2019 року №316 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: 

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
-    план реформування закладу протягом одного року;
-    заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
-    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
-    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792.

Дата проведення конкурсу:

04 березня 2020 року о 9.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
Місце проведення конкурсу та адреса: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, зал засідань міської ради.

Статут КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради
Структура КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради 
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради на 2021 рік
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.05.2018  № 933 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я» 
Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства 


Вакцинація — найефективніший спосіб захисту від інфекційних захворювань. Імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і таким чином формує у людини захист проти хвороби.
Переваги вакцинації:
•    ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;
•    ймовірність смертельних випадків зменшується на 80%;
•    частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.

Нагадуємо, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні розпочалась з 24 лютого 2021 року і проходить поетапно згідно Дорожньої карти. 
Наразі триває 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19, на якому щеплюються усі бажаючі віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями.
Отримується все більше вакцини проти COVID-19. Вакцинація проводиться в пункті щеплення Знам’янської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (кабінет №29) за адресою м.Знам’янка, вул.Гагаріна, 27 Т та центрі масової вакцинації при міському палаці культури за адресою м.Знам’янка, вул.М. Грушевського, 50, який працює як у робочі так і у вихідні та святкові дні з 09:00 до 13:00. Це дає можливість вакцинуватись усім охочим та захиститися від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Серед пріоритетних груп залишаються також медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей. 
Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна у сімейного лікаря, за телефоном 050 329 84 36 чи онлайн.
Станом на 07.08.2021 року КНП "Знам'янським міським центром первинної медико-санітарної допомоги" Знам’янської міської ради вакциновано 2598 осіб, з них в Центрі масової вакцинації – 1483 особи, в т.ч. по видах вакцин:
•    Moderna - 165 осіб (І дозою), на залишку 270 доз.
•    AstraZeneca - 750 осіб (І+ІІ доза) на залишку 30 доз.
•    Pfizer – 594 особи ( з них І дозою 498, та 96 другою дозою) на залишку 930 доз.
•    Coronovac – 1089 осіб ( з них 680 першою дозою), на залишку 911 доз.
Не зволікайте, не ризикуйте своїм життям і здоров’ям!!!


05 липня 2021 року на виконання Розпорядження міського голови від 23 липня 2021 року № 25 під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дмитра МОЛОДЧЕНКА розпочала роботу тимчасова комісія по перевірці фінансового-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня імені Лисенка». До складу комісії увійшли фахові спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету Знам’янської міської ради та КНП «Знам’янська міська лікарня імені Лисенка». До роботи комісії залучені також спеціалісти зовнішнього незалежного аудиту.

Діяльність комісії спрямована на формування об’єктивної оцінки стану справ комунального підприємства, оцінки використання основних фондів та фінансових ресурсів з метою покращення та ефективності роботи підприємства. 

Начальник відділу охорони здоров’я 
Тетяна ІВАСЬКІВ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень