Знам’янська міська територіальна громада

Кропивницький район

ЗВІТ про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в Знам`янському міському центрі соціальних служб у 2021 році

Дата: 16.09.2022 09:52
Кількість переглядів: 321

Фото без описуВідповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449  «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання  та оцінки якості соціальних послуг», на виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», наказу директора міського центру соціальних служб від 21.04.2021 № 35 «Про проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг в Знам»янському міському центрі соціальних служб у 2021 році»  з  26 квітня по 31 липня  2022 року  проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг, а саме послуги консультування, послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах та соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування за 2021 рік. Відповідно до наказу  призначено відповідального за організацію та проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та затверджено склад комісії з внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг проводилася з метою оптимізації діяльності соціальної роботи Центру, підвищення рівня якості надання соціальних  послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, застосовувались   показники якості соціальних послуг, які визначено у Державному стандарті соціальної послуги консультування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678;  у Державному стандарті послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318.

Під час внутрішньої оцінки якості соціальних послуг було проведено:

 • аналіз інформаційно-методичного забезпечення, забезпечення приміщенням, обладнанням для надання послуг, кадрових ресурсів;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • робочі наради;
 • вивчення документації;
 • аналіз особових справ сімей/осіб, які перебували під соціальним супроводом;
 • аналіз звітів за результатами соціального супроводу сім’ї/особи.

В опитуванні взяли участь 103  отримувачі соціальних послуг, з них соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах - 11осіб,  послуги консультування - 78 осіб та послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклуваня -14 осіб.

           Протягом 2021 року в центр звернулися  196 сімей, з них 48 сімей перебували в складних життєвих обставинах (в них 99 дітей). Здійснено оцінку потреб та надані соціальні послуги 146 сім’ям (в яких виховується 453 дитини). Надано 167 послуг консультування ,  13 сім’ям (34 дітей)  послуга  соціального супроводу ,  10 прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу ( 65 дітей) послуга  соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Всім сім’ям надаються послуги центру на безоплатній основі.

Послуга консультування

Кількісні показники якості надання соціальної послуги консультування:

 • кількість скарг і результати їх розгляду - скарг стосовно надання соціальної послуги консультування від отримувачів не надходило;
 • кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги — 100 %;
 • чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації:

                80 % працівників -  участь у семінірах, тренінгах;
               100 % працівників - участь у вебінарах, онлайн-конференціях та   тренінгах.

Протягом 2021 року послугу консультування надано 167 сім’ям з дітьми/особам. З них разове консультування надано 132 сім’ям/особам (79 %), середньо тривале консультування – 35 сім’ям/особам (21%).

Адресність та індивідуальний підхід.

Індивідуальний план надання соціальної послуги консультування складається відповідно до вимог Державного стандарту, відповідає визначеним індивідуальним потребам її отримувача.

Вибірковий аналіз індивідуальних планів  надання соціальної послуги консультування  показав, що соціальна послуга консультування надається у відповідності до індивідуальних потреб отримувачів.

Індивідуальний план підписується як надавачем, так і отримувачем послуги консультування з урахуванням потреб отримувача послуг. Індивідуальний план соціальної послуги переглядається відповідно до Державного стандарту.

Своєчасність.

Вибірковий аналіз оцінки індивідуальних планів показав, що прийняття рішення щодо надання соціальної послуги консультування відбувається у строки та терміни, визначені Державним стандартом.

Доступність та відкритість.

Послуга консультування надається у приміщенні Центру та за місцем перебування отримувачів послуг з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному режимі.

Усі фахівці, які надають послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.

Під час пандемії COVID-19, працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту (медичними масками, антисептиками, рукавичками, бахілами).

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

Кабінети Центру знаходяться на першому та  другому поверсі будівлі виконавчого комітету міської ради , будівля є частково доступною для людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

В кабінеті фахівців є інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, доступні буклети та листівки.

Інформація щодо заходів, послуг Центру, постійно висвітлюється на сайті Знамянської міської ради.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги.

Отримувачам послуги консультування надано повну інформацію про Центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями. Надавачі послуги завжди ставляться з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги консультування та не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Працівники, які надають соціальні послуги, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Професійність.

В центрі затверджено штатний розпис на  2021 рік в кількості 5 посад, кількість фактично працюючих станом на 31.12.2021 року 5 осіб, що становить 100 % від загальної кількості затверджених посад. В центрі соціальних служб у звітному періоді працювало 2 фахівця із соціальної роботи.  В наявності розроблені посадові інструкції, всі працівники ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями під особистий підпис. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку та Регламент роботи, з якими ознайомлені всі спеціалісти під підпис.

З метою підвищення кваліфікації  протягом 2021 року всі  працівники центру приймали участь у республіканських  та обласних вебінарах, онлайн-конференціях, навчаннях і тренінгах щодо здійснення соціальної роботи з сімями/ особами, які опинились у складних життєвих обставинах, щодо  запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, оптимізації медичної допомоги ВІЛ+ людям,  захисту дітей від сексуальної експлуатації, торгівлі людьми та насильства.

Моніторинг якості надання послуги здійснюється шляхом проведення щотижневих нарад при директорі (з аналізом складних випадків), безпосередньо супервізією особових справ, наданням щомісячної та квартальної звітності щодо кількісних та якісних показників роботи.

Оцінка якості послуги  консультування відповідає статусу “добре”.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах

Кількісні показники якості надання соціальної послуги соціального супроводу.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 2021 року надавалася 2 фахівцями та начальником відділу соціальної роботи Центру, які мають повну вищу освіту, пройшли відповідне навчання в Кіровоградському обласному центрі соціальних служб за Програмою підготовки спеціалістів щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям, засобами індивідуального захисту. Для забезпечення зручності послуга надається як у приміщення центру, так і безпосередньо за місцем проживання отримувачів.

В ході оцінювання встановлено, що протягом 2021 року послугою соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплено 14 сімей, в них 35 дітей.

Взято під соціальний супровід у 2021 році 10 сімей, в них 22 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У 2021 році завершено надання соціальної послуги соціального супроводу  8 сім’ям, в них   18   дітей, з них:

 • з позитивним результатом - 3 сімей (38 %);
 • у зв’язку зі зміною місця проживання - 4 сім’ї(50 %);
 • невиконання отримувачем соціальних послуг плану без поважних причин – 1 сім'я (12%);
 • продовжено надання соціальної послуги 6 сімям, в них 17 дітей

Питання щодо сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах, розглядалися на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей виконавчого комітету Знам»янської міської ради – 12 (33 %);

Укладено договорів про здійснення соціального супроводу – 14 (100 %);

Здійснено оцінку потреб сім’ї/особи – 14 (100 %);

Складено план соціального супроводу сім’ї/особи – 14 (100%)

Директором Центру видано накази про початок та завершення соціального супроводу та призначення відповідального фахівця – 14 (100 %). За складністю 83% випадків були  середньої складності, 17% складних. Мінімальний термін перебування під супроводом – 3 місяці, максимальний – 12 місяців. Сім’ї беруться під соціальний супровід рішенням управління соціального захисту населення Знам»янського міськвиконкому. Письмових відмов від отримання послуги не було.

Терміни щодо прийняття рішення  надання соціальної послуги дотримуються частково.  Спостерігається співвідношення періодичності та термінів надання соціальної послуги, зазначених в індивідуальних планах надання соціальних послуг.

Навантаження начальника відділу соціальної роботи та фахівців  із соціальної роботи з зазначеного напрямку не перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Звіти за результатами соціального супроводу складаються разом з отримувачами послуги. Скарг стосовно надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від отримувачів не надходило. Після завершення супроводу клієнтам надавалась постпрограмна підтримка (за винятком тих, хто переїхав у іншу місцевість). Сім’ям (особам), які перебували під соціальним супроводом стовідсотково надано інформацію про центр та соціальні послуги, 98% з них отримали всі необхідні консультації. Надавачі послуги завжди дотримувалися норм етики поведінки та толерантності у спілкуванні з отримувачем соціальної послуги, ознаки дискримінації відсутні.

Принципи надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Доступність соціальної послуги.

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надається за місцем перебування отримувачів послуг, у приміщенні Центру з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному режимі.

Усі фахівці, які надавали послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

Під час пандемії COVID-19 працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту (медичними масками, антисептиками, рукавичками, бахілами).

Кабінети Центру знаходяться на першому та  другому поверсі будівлі виконавчого комітету міської ради , будівля є частково доступною для людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, розміщена в кабінеті фахівців Центру, доступні буклети, листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

 

Незалежність отримувача соціальної послуги.

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям (особам), що перебували протягом 2021 року під соціальним супроводом, надається повна інформація про їх права та обов’язки, про Центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, щляхом розповсюдження листівок, буклетів.

 

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги.

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації.

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

 

Аналіз якості соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги -                                                                                                                                       75 %

2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги - 0%                                                               

3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі — СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги - 10%

4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги - 38%

5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги - 0%

6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги - 100%

7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги - 0%

8.Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм - 100%

    

Послуга соціального супроводу сімей (осіб), у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Кількісні показники якості надання соціальної послуги соціального супроводу. сімей (осіб), у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Протягом 2021 року під соціальним супроводом заноходилось 2 прийомні  сімї та  8 будинків сімейного типу  та 2 сім’ї , в яких виховується 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дві сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховується 4 дітей, позбавлених батьківського піклування.  Жодна дитина з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, не була повернута до закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, через відсутність взаєморозуміння. Скарги щодо надавача соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування відсутні. Всі прийомні батьки та батьки-вихователі залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів соціальної послуги соціального супроводу та до процесу внутрішньої оцінки якості.

Строки відвідування отримувачів соціальної послуги соціального супроводу за місцем його проживання (перебування) в більшості випадків  дотримуються. Порушення (перенесення) строків відбувається з поважних причин отримувачів соціальної послуги.

Фахівці із соціальної роботи  та начальник відділу соціальної роботи пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації соціальних працівників ЦСС щодо встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.  

 Навантаження спеціалістів з зазначеного напрямку роботи не перевищує показник, визначений Державним стандартом соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

 

Принципи надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Доступність соціальної послуги.

Послуга соціального супроводу сімей , у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надається за місцем перебування отримувачів послуг, у приміщенні Центру з урахуванням карантинних вимог та у дистанційному режимі.

Усі фахівці, які надавали послугу, мають посвідчення єдиного зразка, посадову інструкцію, що містить кваліфікаційні вимоги, регулює права та обов’язки надавачів.

Приміщення Центру обладнане офісними меблями, в наявності освітлення, опалення згідно з вимогами законодавства. Кожен фахівець має своє робоче місце, забезпечений комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям.

Під час пандемії COVID-19 працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту (медичними масками, антисептиками, рукавичками, бахілами).

Кабінети Центру знаходяться на першому та  другому поверсі будівлі виконавчого комітету міської ради , будівля є частково доступною для людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Інформація про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, розміщена в кабінеті фахівців Центру, доступні буклети, листівки. Всім отримувачам соціальної послуги зрозумілий її зміст та умови її надання.

Незалежність отримувача соціальної послуги.

Фахівці, які здійснюють соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування в своїй роботі застосовують індивідуальний підхід, шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо них.

Сім’ям надається повна інформація про їх права та обов’язки, про Центр та соціальні послуги, які надаються фахівцями, щляхом розповсюдження листівок, буклетів.

 

Захист та безпека отримувачів соціальної послуги.

Фахівці із соціальної роботи, які надають послугу соціального супроводу, провадять свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насильства щодо них.

Отримувачі послуги соціального супроводу володіють інформацією про порядок оскарження непрофесійних дій фахівців, які здійснюють соціальний супровід.

Використання фахівцями із соціальної роботи речей сімей,  у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, для особистих цілей, отримання коштів, подарунків не допускається. Кошти, подарунки від отримувачів соціальної послуги надавачам даної послуги не пропонуються.

Отримувачі соціальної послуги проінформовані щодо заборони вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин в приміщенні центру, недопустимість застосування насильства щодо надавача послуги.

Конфіденційність інформації.

Фахівці із соціальної роботи, які надають соціальну послугу соціального супроводу, вживають заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Випадків розголошення конфіденційної інформації не було.

 

Оцінка якості послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,  відповідає статусу “добре”.

 

Оцінка якості соціальних послуг консультування, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,  що надавались у 2021 році, в цілому:

Узагальнений статус                                    Добре         

Рекомендації по роботі із суб’єктом,
що надає соціальну послугу                          Продовжувати роботу із суб’єктом

Для покращення роботи з надання послуг заплановано ряд заходів:

 • підвищення професійного рівня фахівців із соціальної роботи шляхом проведення робочих  нарад, супервізій з питань надання послуг та ведення документації згідно вимог Державних стандартів;
 • проведення відповідної роботи, спрямованої на своєчасність та результативність розгляду звернень отримувачів соціальних послуг;
 • взаємодія зі службою у справах дітей для своєчасного отримання індивідуальних планів соціального захисту дитини для якісного здійснення соціального супроводу;
 • розгляд питань щодо сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Знам»янської ї міської ради
 • оновлення у доступних місцях інформаційнихматеріалів.

Директор                                                                                                  Наталія ШЕВЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень