Знам’янська міська територіальна громада

Кропивницький район

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради

Дата: 20.05.2021 11:03
Кількість переглядів: 1069

Фото без описуОголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради (далі – Підприємство).

Правові підстави оголошення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 82-ої сесії Знам’янської міської ради 7-го скликання від 26 грудня 2019 року № 2296 «Про утворення комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради шляхом перетворення комунального закладу «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» та затвердження його Статуту», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,   постанова КМУ від 22.07.2020 року №637 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 «Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради,  розпорядження міського голови від  5 квітня 2021 року №228-к «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради та формування конкурсної комісії», розпорядження міського голови від 27 квітня 2021 року № 288-к «Про затвердження складу конкурсної комісії».  

Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене найменування Підприємства: КНП «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 27400, Кіровоградська область, місто Знам’янка, вулиця Михайла Грушевського, 15.

Основні напрями діяльності Підприємства: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради – є закладом охорони здоров’я, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основні напрями, мета та предмет діяльності визначені у Статуті. Зі Статутом підприємства, структурою та кошторисними призначеннями для фінансового забезпечення діяльності закладу можна ознайомитися у доданих до цього оголошення документах.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 27 травня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 25 червня 2021 року до 17:00 год.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, каб. №5 (відділ загальний, контролю та роботи із зверненнями громадян).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (5233)7-45-45, e-mail: kadru@zn-rada.gov.ua, mznam@zn-rada.gov.ua. 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається); 
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (в тому числі розробити структуру та штатну чисельність Закладу, економічний розрахунок розвитку Закладу);
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів, термін дії - 30 календарних днів з моменту видачі);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка», затверджений рішенням виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 15 квітня 2021 року №115 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: 
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
-    план реформування закладу протягом одного року;
-  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
-    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
-    пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792.

Інші умови керівника закладу: забезпечення службовим житлом (за необхідності).

Дата проведення конкурсу:
30 червня 2021 року о 9.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

Місце проведення конкурсу та адреса: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського, 19, зал засідань міської ради.

Статут КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради
Структура КНП «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради 
Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Знам’янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» Знам’янської міської ради на 2021 рік
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.05.2018  № 933 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я» 
Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень